HALF メンバー【ダイ】

  

部活経験 中学 出身地 長岡市 好きな選手 レジ―・ミラー 尊敬する人 モリ・タミオ 【STYLE】 クラッチタイムで成[…]

【参加者:11名】 クァン、YUTA、ぐっさん、ちばけん、イシイ、MURA、COZY、マサ、AKI、YACHI、TAKA[…]

参加者:8名 登録名 年齢 身長 部活経験 ポジション TANA 40歳 172cm なし G/F TAKA 39歳 1[…]

team A team B team C 栄吉 MASA COZY TAKA TAM ちばけん イシイ YUTA YAC[…]

【参加者:10名】 クァン、YUTA、MiE、ぐっさん、ちばけん、イシイ、MURA、COZY、MASA、TAKA 【活動[…]

- PR -